Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị số 2 gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các huyện Hoàng Sa, Hòa Vang có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và số đại biểu được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Duy Minh, Lê Thị Xuân Nga, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 2. 

1. NGUYỄN THỊ DUNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

2. NGUYỄN DUY MINH

Tiểu sử tóm tắt:

2. Chương trình hành động:

 

3. LÊ THỊ XUÂN NGA

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

4. NGUYỄN VĂN QUẢNG

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

5. NGUYỄN THỊ KIM THÚY

Tiểu sử tóm tắt:

Chương trình hành động:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT