Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Công đoàn các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực
Đăng ngày 18-01-2024 07:29, Lượt xem: 27

Chiều 17-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thúy Linh đồng chủ trì Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2023-2028.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 468 ngày 29/8/2018 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giữa lực lượng Công an và các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của CBCS, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phối hợp.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công nhân lao động, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự.


Lãnh đạo Công an thành phố và Liên đoàn Lao động ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới

Hai bên đã phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi phạm tội trong lĩnh vực lao động, công đoàn; bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, tổ chức Công đoàn các cấp, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được duy trì, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để công nhân, viên chức, lao động yên tâm lao động, sản xuất; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Trên cơ sở kết quả phối hợp thực hiện Quy chế số 468, Liên đoàn Lao động và Công an thành phố thống nhất ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lao động, công đoàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức lao động, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan Công đoàn các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

THANH CHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác