Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Đăng ngày 12-06-2018 09:11, Lượt xem: 140

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Đà Nẵng là bộ phận thực hiện cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương có nhu cầu cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương có nhu cầu cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do cấp lại giấy phép; số lượng giấy phép cấp lại; chủng loại, số hiệu, ký hiệu từng loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao. Trường hợp mất giấy phép sử dụng phải có bản tường trình nêu rõ các biện pháp khắc phục, xử lý.

- Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đến làm thủ tục.

Thời hạn hoàn thành trong      10 ngày làm việc, lệ phí thực hiện là 10.000 đồng/giấy phép. Đối tượng được cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 13; đối tượng được cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao theo quy định tại Điều 17, Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011).

Thông tin chi tiết có thể xem thêm Tại đây.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT