Vắc xin COVID-19

  • Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100.000 người Đăng ngày 21-09-2021 07:38
  • [Infographic]: Triển khai kế hoạch tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 190.000 người Đăng ngày 14-09-2021 15:34
  • Triển khai kế hoạch tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 190.000 người Đăng ngày 13-09-2021 15:41
  • Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho hơn 92 ngàn người Đăng ngày 05-09-2021 13:06
  • Hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành Công thương quản lý Đăng ngày 01-09-2021 18:54
  • Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho 32.200 người Đăng ngày 31-08-2021 19:48
  • Nỗ lực sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân thành phố Đăng ngày 23-08-2021 09:02
  • Đà Nẵng đã tiêm vắc xin cho 111.473 lượt người, đạt 78,10% Đăng ngày 20-08-2021 20:31
  • Triển khai kế hoạch tiêm vaccine AstraZeneca cho hơn 40.000 người Đăng ngày 18-08-2021 15:54
  • Số lượng vắc xin phòng COVID-19 Bộ Y tế dự kiến phân bổ cho thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 Đăng ngày 15-08-2021 15:35