Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 ngày 11-8
Đăng ngày 12-08-2022 08:11, Lượt xem: 229

Trong ngày 11-8, Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 28 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 1.130 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 215 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 216 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 55 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trung tâm y tế quận Hải Châu đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 16 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 241 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 112 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 415 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 272 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 6 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 12 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 360 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 160 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trung tâm y tế quận Liên Chiểu đã tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 225 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 438 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 2 cho 5 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 14 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 68 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 18 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 191 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 60 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trung tâm y tế quận Sơn Trà đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 30 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 369 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 39 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 86 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 147 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trung tâm y tế quận Thanh Khê đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 66 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho 169 người từ 18 tuổi trở lên; tiêm 66 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 47 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 16 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Bệnh viện Phụ sản Nhi đã tiêm 1 mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 10 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 2 cho 1 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác