Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2022-2025
Đăng ngày 22-04-2022 21:36, Lượt xem: 610

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025 nhằm phát triển Chính quyền để kiến tạo, tiên phong, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành, phương thức quản trị công của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố dựa trên công nghệ số và dữ liệu số, qua đó góp phần vận hành Chính quyền đô thị thuận lợi và hiệu quả hơn, có năng lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tới mức độ cá nhân hóa; dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số.

Kế hoạch cũng nêu ra các chỉ tiêu cụ thể khi phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025 như: Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025 nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng kỹ thuật số; phát triển dữ liệu số; phát triển nền tảng số và các ứng dụng, dịch vụ bổ sung chung; phát triển các ứng dụng, dịch vụ số chuyên ngành; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Để phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025 đạt được hiệu quả cao, Kế hoạch đã đề ra một số giải pháp như truyền thông, chuyển đổi nhận thức; huy động nguồn lực; hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi và hợp tác quốc tế.

UBND giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Kế hoạch; quyết định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các bên liên quan để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo hoặc không rõ ràng về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng thời, quản lý tình hình triển khai, xem xét và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Song song đó, chỉ đạo xây dựng, ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng về Chính quyền số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố; định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả xếp hạng, công khai trực tuyến các chỉ số phát triển Chính quyền số và kết quả đánh giá xếp hạng của các cơ quan, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả thực hiện. Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đảm bảo thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu của Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc Thành phố thông minh, thẩm định sự phù hợp của các chương trình, dự án với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc Thành phố thông minh.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc thành phố thông minh; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số. Theo dõi, giám sát, đo lường, đánh giá kết quả triển khai, hiệu quả các dự án đầu tư của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành, UBND quận, xã và các đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên ngành, liên vùng, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, liên thông; tích cực triển khai các chương trình, dự án phát triển Chính quyền số, đảm bảo tuân thủ theo Khung Kiến trúc, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm:

THANH HẢI

 

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác