Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Đăng ngày 30-11-2021 16:44

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do BHXH thành phố tổ chức sáng 30-11. 

Hội nghị đã thông qua các quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng làm Ủy viên Thường trực.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo, về thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết 03-NQ/TU và Kế hoạch số 64/KH-UBND đã đề ra theo lộ trình đến năm 2021, dự kiến đến 31-12-2021, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH (BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) so với lực lượng lao động trong độ tuổi ước đạt 41,18% (234.308 người), cao hơn mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Số người và tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm tai nạn (BHTN) so với lực lượng lao động trong độ tuổi ước đạt 37,28% (212.089 người), vượt 4,28% so với chỉ tiêu đề ra. Độ bao phủ BHYT toàn dân đến cuối năm ước đạt 97,78%, cao hơn 0,78% so với mục tiêu đề ra. Số người sau độ tuổi nghỉ được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trị cấp hưu trí xã hội đạt tỷ lệ khoảng 45%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Về thực hiện 02 chính sách của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra trong năm 2021 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, BHXH thành phố đã kịp thời phối hợp với đơn vị chủ trì tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. Theo đó, BHXH thành phố xác định có 03 chính sách liên quan trực tiếp đến cơ quan BHXH, đó là giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, đã phối hợp với hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện ngay.

Đến nay, BHXH thành phố đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 9.047 đơn vị, với 176.845 lao động được giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến 30/6/2022) với tổng số tiền giảm đóng khoảng 60 tỷ đồng; 22 đơn vị với 3.698 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, số tiền gần 12 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 23.682 lao động thuộc 1.167 đơn vị hưởng các chính sách hỗ trợ.

Về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc, cán bộ viên chức các phòng nghiệp vụ, BHXH các quận, huyện đã tập trung ngay vào công việc kể cả ngày nghỉ, làm đêm, thực hiện việc rà soát, cập nhật chứng từ phát sinh, số người tăng giảm… nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ, người sử dụng lao động được giảm trừ mức đóng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Tính đến hết ngày 28-11-2021, đã giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho 8.260 đơn vị với số tiền giảm đóng gần 20 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 211.990 người với số tiền hơn 505 tỷ đồng.

Trong năm 2021, BHXH thành phố xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, triển khai ứng dụng VssID - BHXH số là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. Đến nay, toàn thành phố có 495.464 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH, vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2021.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị BHXH thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao các kết quả BHXH thành phố đạt được trong việc triển khai các chính sách BHXH, BHYT. Các chính sách của Trung ương về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động cũng được triển khai tích cực, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị BHXH thành phố tiếp tục nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các quyết định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị BHXH thành phố là đơn vị chủ công, tập trung giải quyết các chế độ BHXH, BHYT,… cho người lao động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế để triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Công Thương, Hội Nông dân, Hợp tác xã, các quận, huyện để kiện toàn, phát triển hệ thống BHXH, BHYT. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của BHXH, BHYT.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT