Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 18-11-2021 22:07, Lượt xem: 631

Ngày 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)  thành phố ban hành văn bản số 3428/SGDĐT-CTrTT về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để tổ chức dạy học trực tiếp, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Công văn số 3318/SGDĐT-CTrTT ngày 9-11-2021 của Sở GD&ĐT về việc đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp; những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Khi địa bàn đóng chân có sự thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở giáo dục chủ động thay đổi hình thức tổ chức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại.

Học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp; cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức cho học sinh, học viên học tập tại nhà, phân công giáo viên dạy thay cho giáo viên ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4.

Học sinh, học viên lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 22-11-2021. Học sinh, học viên lớp 10 và lớp 11 học trực tiếp từ ngày 29-11-2021. Thời gian trẻ mầm non, học sinh tiểu học, Trung học cơ sở và các học viên khác học trực tiếp sẽ có thông báo sau.

Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra thực tế phương án, kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp của các cơ sở giáo dục trước khi triển khai.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác