Triển khai Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ
Đăng ngày 12-07-2021 04:31

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 4142/UBND-STC về việc triển khai Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 08/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và 5 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025 là một số nội dung trọng tâm trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua.

Cụ thể, Chính phủ chủ trương thực hiện phương châm “vắc xin + 5K”, đẩy mạnh việc tiêm vắc xin. Đồng ý áp dụng mức phụ cấp đặc thù 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

Bồi dưỡng chống dịch 200.000 hoặc 300.000 đồng/người/ngày theo từng nhiệm vụ và 120.000 đồng/người/ngày đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất áp dụng chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm cắc xin phòng COVID-19 và chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tình nguyện viên được huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và kinh phí thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ. Để đảm bảo kịp thời thời phục vụ công tác phòng, chống dịch, thống nhất sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu kết thúc đợt chống dịch, Sở Y tế báo cáo cụ thể kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT