Thiết lập điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm chủng cho tiểu thương tại các chợ
Đăng ngày 23-11-2022 21:32, Lượt xem: 30

Chiều 21-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp giao ban nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong tuần thứ 46 (từ ngày 13/11 - 20/11/2022).

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại thành phố trong tuần thứ 46 (từ ngày 13/11 - 20/11/2022), Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 5 trường THPT có tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh hoặc giáo viên, người lao động thấp đã được chỉ đạo tại Thông báo số 545/TB-VP ngày 03/11/2022 của Văn phòng UBND thành phố.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao cho ngành Giáo dục tại Kế hoạch liên ngành số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo gục.

Tiếp tục chỉ đạo các trường thuộc quản lý trên địa bàn tuyên truyền, kiên trì vận động phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận cho học sinh thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 các mũi theo quy định.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố đối với việc triển khai công tác tiêm chủng cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. Khẩn trương hoàn thành tỷ lệ đề ra trong tháng 11/2022 đối với việc tiêm chủng cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp đã được chỉ đạo tại Công văn số 6190/UBND-SYT ngày 14/11/2022 của UBND thành phố.

Các Sở: Công Thương, Du lịch, Lao động - Thương thông vận tải khẩn trương đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho các đối tượng thuộc quản lý và trong tuần đến cần tăng tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho từng nhóm đối tượng thuộc quản lý. Chịu trách nhiệm về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc quản lý của các sở và báo cáo cụ thể các hoạt động đã triển khai, giải pháp đã thực hiện, kết quả tiêm chủng trong cuộc họp giao ban đến.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát kỹ các nhóm đối tượng tại các cơ sở giáo dục dạy nghề, các trung tâm bảo trợ chưa được tiêm chủng đủ liều theo quy định khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng trong tháng 11/2022.

Sở Giao thông vận tải rà soát các nhóm đối tượng làm trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhóm tài xế xe công nghệ... để lên kế hoạch tiêm chủng kịp thời; có các biện pháp đối với nhóm đối tượng này nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương chỉ đạo các đơn vị lên phương án thiết lập điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm chủng cho tiểu thương tại các chợ trên địa bàn đảm bảo an toàn, thuận tiện.

Phối hợp với Đại học Đà Nẵng lên kế hoạch tiêm chủng sớm cho giảng viên, cán bộ và sinh viên tại các trường theo đề nghị của Đại học Đà Nẵng, hoàn thành sớm trong tháng 11/2022. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch liên ngành số 1557/KH-BYTBGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bố trí lãnh đạo Sở cùng với lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và các công ty, doanh nghiệp về công tác tiêm chủng cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp (lịch làm việc do UBND quận Liên Chiểu bố trí).

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT