Những điều cần biết về tiêm vắc xin phòng covid-19 nhắc lại lần 2 - mũi 4

1. Vì sao cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4)?

Giống như nhiều loại vắc xin khác, những người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến thể Omicron và sự giảm dần khả năng bảo vệ sau tiêm vắc xin theo thời gian (đặc biệt là đối với một số nhóm đối tượng nguy cơ). Do đó, nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, Bộ Y tế đã chỉ đạo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân.

Trong thời gian qua, vắc-xin phòng COVID-19 đã cho thấy hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người trong việc giảm khả năng bệnh nặng, tránh nhập viện, thậm chí là ngăn ngừa tử vong do COVID-19, đặc biệt ở những người đã tiêm mũi nhắc lại.

Theo tổng hợp từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tại có 7 nghiên cứu về hiệu quả mũi 4 vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, 6 nghiên cứu từ Israel và 1 nghiên cứu từ Canada. Hầu hết đều đánh giá mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 là có hiệu quả.

2. Đối tượng nào được tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4)?

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng, theo kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia và khuyến cáo của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã và đang tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiếp tục tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

- Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

+  Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên;

+  Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;

+ Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến dầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

3. Vắc xin sử dụng để tiêm là loại vắc xin nào?

+ Vắc-xin mRNA (vắc-xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất)

+ Vắc-xin do AstraZeneca sản xuất

+ Vắc-xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

4. Tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) vào thời điểm nào?

Sau khi tiêm mũi 3 (mũi nhắc lần 1) ít nhất 4 tháng thì có thể tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4).

5. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 có tiêm được không?

Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 cần trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Mọi người dân cần thực hiện tiêm nhắc lại các mũi vắc xin phòng COVID-19 khi có thông báo của cơ sở y tế hoặc địa phương./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT