Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2024

Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024 từ 01/4/2024; Hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư; Sửa quy định cơ quan đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Quay lại
Phản ánh tiếng ồn của loa phát thanh ở phường Hòa Khánh Bắc
Ngày phản ánh: 16:37
Địa điểm diễn ra: Tổ 5A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu
Tôi ở tổ 5A, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu. Tình hình là vào 2 ngày 19/9/2016, 20/9/2016 khu vực này xuất hiện hệ thống loa thông báo. Loa này phát đúng 5h sáng, nội dung của đài tiếng nói Việt Nam, với âm lượng rất lớn, kéo dài đến 6h15 sáng. 1. Nhà tôi cách loa này chỉ vài mét, hướng loa chỉa thẳng vào nhà tôi và nhà tôi hoàn toàn không có cách âm. Do đó, tiếng loa này rất ồn và thực sự gây ảnh hưởng rất lớn đến gia đình tôi. Do tình hình công việc nên tôi phải thức khuya, không thể 5h sáng thức dậy vì tiếng loa ồn như vậy được. 2. Tôi xin hỏi, mục đích của hệ thống này để làm gì? Nếu là mục đích tuyên truyền chủ trương chính sách của thành phố thì tôi xin góp ý - Chỉ cần mở vào buổi chiều khoảng từ 17h đến 19h. Thời lượng phát khoảng 30 phút đúng trọng tâm là về thành phố Đà Nẵng là đủ. - Ngay khu đông dân cư mà để loa chỉa thẳng vào nhà người dân như vậy là không được. Xin các cấp quan tâm giải quyết, trân trọng cảm ơn.
Thông tin xử lý:
UBND quận Liên Chiểu
Ngày: 2016-09-26 14:17:35.0
Nội dung:
Qua tiếp nhận thông tin phản ánh trên, UBND phường Hòa Khánh Bấc đã làm việc với Tổ trưởng Tổ dân phố và Bí thư Chi bộ khu dân cư, giao lại cho khu dân cư thống nhất chọn vị trí mới lắp đặt loa cho phù hợp. Đậy là hệ thống loa của phường nhằm mục địch tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà Nước và của địa phương. Vậy UBND phường phản hồi để người dân được biết./.