V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách du lịch, xã Hòa Ninh
Đăng ngày 05-08-2022 02:28
Số văn bản 2064/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách du lịch, xã Hòa Ninh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/08/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 03/08/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách du lịch, xã Hòa Ninh