Thay đổi thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Đà Nẵng
Đăng ngày 07-06-2022 08:54
Số văn bản 61/QĐ-HĐ
Trích yếu Thay đổi thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/06/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày ký 01/06/2022
File đính kèm
Nội dung

Thay đổi thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Đà Nẵng