V/v tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Đăng ngày 23-05-2022 08:34
Số văn bản 2703/UBND-KT
Trích yếu V/v tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 19/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ