V/v cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 12-05-2022 10:06
Số văn bản 2482/UBND-TH
Trích yếu V/v cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 09/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022