Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 09/9/2021
Đăng ngày 17-09-2021 10:19
Số văn bản 481/TB-VP
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 09/9/2021
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 10/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND thành phố
Ngày ký 10/09/2021
File đính kèm
Nội dung

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 09/9/2021