V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 17-09-2021 10:18
Số văn bản 2884/QĐ-UBND
Trích yếu V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/08/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 31/08/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025