V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Đăng ngày 17-09-2021 10:18
Số văn bản 2875/QĐ-UBND
Trích yếu V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/08/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 28/08/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng