Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 02/9/2021
Đăng ngày 06-09-2021 16:15
Số văn bản 465/TB-VP
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 02/9/2021
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND thành phố
Ngày ký 05/09/2021
File đính kèm
Nội dung

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 02/9/2021