Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
2981 Công văn số 8075/UBND-QLĐTh v/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014
2982 Công văn số 7838/UBND-VX v/v tổ chức Liên hoan phim Đức tại Đà Nẵng
2983 Công văn số 7981 /UBND-KTN v/v tổ chức quản lý các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
2984 Công văn số 8057 /UBND-QLĐTư v/v kiểm tra khả năng thoát lũ, ngập lụt trên địa bàn huyện Hòa Vang do thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
2985 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2986 Quyết định số 6308 /QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động của các cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2987 Công văn số 7968 /UBND-QLĐTư v/v đầu tư bổ sung trang thiết bị dạy học cho các công trình trường học thuộc quận Ngũ Hành Sơn
2988 Công văn số 7875 /UBND-VX v/v mở kênh giải đáp, hỗ trợ thông tin về số hóa truyền hình
2989 Công văn số 8066/UBND-TCD v/v triển khai thành lập Ban Tiếp công dân các cấp
2990 Quyết định số 4917/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hình thực hiện công tác giảm nghèo, giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng