Cơ sở hạ tầng

  • Hệ thống đường hàng không thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 08-06-2020 08:02
  • Cầu vượt Ngã Ba Huế Đăng ngày 08-12-2019 09:42
  • Công viên APEC Đăng ngày 06-12-2019 11:02