Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực tử tháng 12/2023
Đăng ngày 19-12-2023 06:03, Lượt xem: 11

Sửa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình từ 1/12/2023; Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước ; Giảm tới 50% với 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Điều kiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực tử tháng 12/2023.

Sửa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình từ 1/12/2023

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Theo đó, từ ngày 1/12/2023, Thông tư số 09/2023/TT-BXD quy định cụ thể như sau:

- Hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trước ngày 01/12/2023, tiếp tục được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, trước ngày 1/12/2023, tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 01/12/2023, thì phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo đó, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 đồng trở lên. Hiện nay,theo quy định cũ tại Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg thì mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, cụ thể: nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Dịch vụ trung gian thanh toán;  Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán…

Đối tượng  báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:  Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;  Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; Kinh doanh kim khí quý, đá quý…

Giảm tới 50% với 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Thông tư số 63/2023/TT-BTC giảm từ 10% đến 50% mức thu 8 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, có 4 khoản phí, lệ phí được giảm kể từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

- Tổ chức, cá nhân nộp  đơn, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

- Mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 48/2022/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Thông tư số 63/2023/TT-BTC quy định 04 khoản phí, lệ phí được giảm kể từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau:  Trường hợp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC; Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC; Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Thông tư  số 63/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/12/2023, các mức thu mới áp dụng từ 01/12/2023 đến 31/12/2025, kể từ ngày 1/1/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí như hiện nay.

Sửa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình từ 1/12/2023

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Theo đó, từ ngày 1/12/2023, Thông tư số 09/2023/TT-BXD quy định cụ thể như sau:

- Hồ sơ thiết kế xây dựng đã hoàn thành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trước ngày 01/12/2023, tiếp tục được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng đã có văn bản góp ý trả lời về thiết kế phòng cháy chữa cháy tại bước thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, trước ngày 1/12/2023, tiếp tục được thực hiện thẩm duyệt thiết kế theo văn bản góp ý trả lời.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được góp ý và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày 01/12/2023, thì phải tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

Điều kiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

Có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2023, Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Theo đó, quy định điều kiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang như sau: Tổ chức đề nghị xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang phải bảo đảm nguồn kinh phí để cải tạo, nâng cấp đường ngang theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng đường ngang xác định rõ nguồn vốn quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang.

Đối với đường ngang sử dụng có thời hạn, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang phải bảo đảm: Mục đích sử dụng đường ngang phù hợp với phương án tổ chức giao thông tạm thời được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thời hạn khai thác, sử dụng đường ngang không quá 24 tháng; Chủ quản lý, sử dụng đường ngang cam kết làm thủ tục bãi bỏ đường ngang và tự tháo dỡ đường ngang, hoàn trả kết cấu hạ tầng đường sắt khi hết thời hạn khai thác, sử dụng.

Đối với đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia có thời gian sử dụng lâu dài được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, sau khi hoàn thành đường ngang, chủ đầu tư bàn giao lại công trình cho Bộ Giao thông vận tải để tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác theo quy định. Đối với đường ngang được xây dựng bằng nguồn vốn khác, tổ chức đề nghị xây dựng đường ngang phải bảo đảm kinh phí để quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác