Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023
Đăng ngày 20-10-2023 06:03, Lượt xem: 70

4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới; Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; Sửa tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Quy định công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2023.

4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2023/TT-BTC ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới bao gồm:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.

- Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc các đối tượng nêu trên, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật.

Thông tư số 60/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

Có hiệu lực từ ngày 03/10/2023, Thông tư số 62/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Cụ thể, Thông tư số 62/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Mục 2 Phần II Biểu mức thu phí, lệ phí quy định phí cấp thị thực và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài như sau: Cấp thị thực có giá trị nhiều lần, loại có giá trị không quá 90 ngày (thay cho không quá 3 tháng), mức thu 50 USD/chiếc; Loại có giá trị trên 90 ngày đến 180 ngày (thay cho trên 3 tháng đến 6 tháng): mức thu 95 USD/chiếc; Loại có giá trị trên 180 ngày đến 01 năm (thay cho trên 6 tháng đến 12 tháng) ): mức thu 135 USD/chiếc; Loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm): mức thu 145 USD/chiếc.

Cũng theo Thông tư số 62/2023/TT-BTC, tổ chức thu phí nộp 75% (thay cho mức 80% hiện hành) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Sửa tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN.

Đây là Giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức định kỳ 03 năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển.

Cụ thể, Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN quy định nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:  Được tổ chức, cá nhân đề cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

- Có kết quả nghiên cứu cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Được thực hiện tại Việt Nam; Được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế ít nhất 1 năm và không quá 7 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; Được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;

- Có đóng góp quan trọng nhất đối với kết quả nghiên cứu cơ bản nêu tại khoản 2 trên.

- Không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN cũng sửa đổi, bổ sung Điều 4 về cơ cấu Giải thưởng. Theo đó, Giải thưởng Tạ Quang Bửu có tối đa 5 Giải thưởng chính, trong đó không quá 3 giải thưởng đối với nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp hoặc nhóm lĩnh vực khoa học xã hội; khoa học nhân văn. Tối đa 3 Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ). Trong đó không quá 2 giải thưởng đối với các nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp hoặc nhóm lĩnh vực khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Quy định công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án

Có hiệu lực từ ngày 01/10/2023, Thông tư số 04/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Theo đó, quy định nguyên tắc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án như sau:

- Việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án phải bảo đảm chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định.

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được công khai.

- Việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án theo các bản án, quyết định của Tòa án quân sự được thực hiện theo đề nghị của các cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.

KHÁNH VÂN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác