Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 8/2023
Đăng ngày 21-08-2023 19:20, Lượt xem: 48

Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề với Thanh tra viên; Tăng mức phí thi sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023; Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới; Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; Thi hành Luật sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh 2023 từ ngày 15/8/2023… là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 8/2023.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề với Thanh tra viên

Có hiệu lực từ 15/8/2023, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Theo đó, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

Cụ thể, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Thanh tra viên cao cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 15% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thanh tra viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 25% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ngoài quy định nêu trên, Thanh tra viên là công chức được hưởng các quyền lợi như cán bộ, công chức khác theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; được hưởng lương, phụ cấp thâm niên nghề và các chế độ, chính sách đặc thù khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra viên là sĩ quan trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu được hưởng chế độ theo quy định đối với lực lượng vũ trang và chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra theo quy định nêu trên.

Tăng mức phí thi sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, mức phí thi sát hạch lái xe từ ngày 1/8/2023 như sau:

- Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:  Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng so với mức cũ); Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần, (tăng 20.000 đồng so mức cũ).

- Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F: Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần (tăng 10.000 đồng so với mức cũ); Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần (tăng 50.000 đồng so với mức cũ).

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng so với mức cũ); Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần (mới quy định).

Thông tư số 37/2023/TT-BTC cũng quy định rõ, mức thu phí sát hạch lái xe nêu trên được áp dụng thống nhất trên cả nước và người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, Thông tư số 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Theo đó, 08 trường hợp bị thu hồi cà vẹt, biển số xe người dân cần lưu ý, cụ thể như sau: Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy; Xe hết niên hạn sử dụng; Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt; Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập; Xe đăng ký tại các khu kinh tế; Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển; Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác; Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Thông tư số 24/2023/TT-BCA cũng quy định thủ tục thu hồi thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với 3 trường hợp đầu tiên với các bước như sau:

- Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

- Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp xe hỏng, xe bị phá hủy) thì thực  hiện như sau: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi, nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký. Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 1 bản trả cho chủ xe; 1 bản lưu hồ sơ xe.

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/8/2023 và điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023 như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cũng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.

Thi hành Luật sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh 2023 từ ngày 15/8/2023

Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023.

Cụ thể, tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 đã bổ sung Điều 28a vào Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 về quy định hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với trường hợp công dân không nhận hộ chiếu như sau: sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

Cũng theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023, giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông (ở trong nước và ở nước ngoài) bao gồm:

- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân; trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh, trích lục khai sinh thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;

- Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác