Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn
Đăng ngày 20-04-2023 07:36, Lượt xem: 299

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế thành phố đã chỉ đạo toàn ngành tiến hành rà soát, đánh giá phân loại các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu rủi ro về vi phạm pháp luật về hóa đơn để thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế về hóa đơn có dấu hiệu trốn thuế, Cục Thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang sử dụng hóa đơn điện tử (kể cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) lưu ý các các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế (theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế) và các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ (theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP), để tránh xảy ra sai phạm.

Để bảo vệ quyền lợi khi mua hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi mua hàng hóa nhưng các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn khi bán hàng, lập hóa đơn ghi giá thấp hơn giá bán hoặc nghi vấn người bán sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thì thông tin đến Cục Thuế (Phòng Kiểm tra nội bộ- số điện thoại:0236.3889995) và các Chi cục Thuế khu vực, quận nắm bắt để xử lý kịp thời. Cục Thuế sẽ thực hiện bảo mật thông tin người cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Khoản 4, Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13-6-2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020) quy định hành vi trốn thuế: “Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp”.

Theo đó, hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế là hành vi trốn thuế được quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác