Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá trị khu đất 59 Lê Duẩn (Lần 02)
Đăng ngày 20-06-2022 11:31, Lượt xem: 135

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công vắn 1513/UBND-TTTP ngày 24/3/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 1056/KL-TTCP ngày 07/12/2021 của Chính Thanh tra thành phố; Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 323/TB-VP ngày 16/6/2022 của Văn phòng UBND thành phố tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 07/6/2022; trong đó kết luận giao Sở Tài chính xác định lại giá trị khu đất số 59 Lê Duẩn. 

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của Khu đất 59 Lê Duẩn theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm tháng 12/2010.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/6/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chí nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác