Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị các khu đất (Lần 3)
Đăng ngày 13-05-2022 15:51, Lượt xem: 107

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố tại Yêu cầu định giá tài sản số 163 ngày 23/11/2021, Công văn số 4688/CSĐT-HS ngày 31/12/2021 và Công văn số 767/CSĐT-HS ngày 28/4/2022. Trong đó đề nghị định giá tài sản sau:

TT Tên tài sản Thời điểm định giá
01 05 thửa đất số 62, 32, 77, 71, 75 thuộc tờ bản đồ số 20 dự án Tôn Đản, diện tích 17.000m2 địa chỉ tại Tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ 15, thành phố Đà Nẵng

Ngày 07/10/2019

Ngày 07/11/2019

Thời điểm tại năm 2021

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của Khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá các khu đất nêu trên (đề nghị các đơn vị báo giá chi tiết từng khu đất) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 18/5/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác