Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị khu đất (Lần 2)
Đăng ngày 13-05-2022 15:52, Lượt xem: 184

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố tại Yêu cầu định giá tài sản số 4468/YCĐG-CSĐT ngày 06/12/2021 và Công văn số 18/VPCQCSĐT ngày 05/01/2022 đề nghị xác định giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng của thửa đất số 82, tờ bản đồ số 270, địa chỉ: Tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, diện tích 252,4m2; tại thời điểm ngày 02/6/2015 và ngày 03/6/2015.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của Khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 18/5/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chí nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác