Các trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đăng ngày 29-12-2021 11:37, Lượt xem: 84

Các trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn, NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN khi thuộc một trong các trường hợp sau:

          1. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật;

          2. Đóng BHTN dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Đóng BHTN dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng.

          3. Không đang đóng BHTN theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

          4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN người lao động đã có việc làm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP hoặc thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Việc làm.

          5. Quá hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo quy định (không nộp hồ sơ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT