Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đợt 1- năm 2021
Đăng ngày 16-09-2021 13:45, Lượt xem: 320

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đợt 1- năm 2021 như sau: 

1. Tên nhà cung cấp dịch vụ: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Địa chỉ trụ sở: Số 501 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

- Số điện thoại: 0906336688.

- Người đại diện: Phạm Ngọc Huy .        Chức vụ: Giám đốc.

Lý do lựa chọn tổ chức đấu giá

- Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo Thông báo số: 224/TB-STNMT ngày 23 tháng 8 năm 2021 và 226/TB-STNMT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá: 11.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, năm trăm ngàn đồng) + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

2. Nội dung: Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản .

2.1. Thông tin tài sản: Tổng số gồm 02 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp đưa ra đấu giá. 

2.2. Hình thức xử lý tài sản: Bán đấu giá.

2.3. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác