Mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Nhà văn hóa, khu vui chơi trẻ em và sân nền Trung tâm Văn hóa - Thể thao B5.4 phường Hòa Minh
Đăng ngày 21-08-2019 13:43

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu
Tên gói thầu: Xây lắp công trình.
Tên công trình: Nhà văn hóa, khu vui chơi trẻ em và sân nền Trung tâm Văn hóa - Thể thao B5.4 phường Hòa Minh.
Nguồn vốn: Vốn ngân sách quận Liên Chiểu.
Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Loại hợp đồng: Trọn gói.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Hình thức nhận HSĐT: Đấu thầu không qua mạng.
Thời gian bán HSMT: 15 giờ ngày 23-8-2019 đến trước 15 giờ ngày 3-9-2019
Giá bán: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).
Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu, số 168 Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3768024
Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 3-9-2019.
HSDT sẽ được mở công khai: Lúc 15 giờ 15 ngày 3-9-2019 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Liên Chiểu.
Số tiền bảo đảm dự thầu: 29.000.000 đồng (Hai mươi chín triệu đồng).
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.
Giá gói thầu tối đa không quá: 2.438.381.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng).


 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác