Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 08-07-2020 09:00

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác