Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 8/2023
Đăng ngày 21-08-2023 19:20, Lượt xem: 41

Ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, giường bệnh theo yêu cầu; Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi; Quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 8/2023.

Ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, giường bệnh theo yêu cầu

Có hiệu lực từ 15/8/2023, Thông tư số 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định khung giá khám bệnh, khung giá giường bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế của nhà nước.

Theo đó, khung giá và phương pháp định giá khám bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xác định như sau:

Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu như sau: Cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I: Giá từ 100.000 đồng - 500.000 đồng; Các cơ sở khám chữa bệnh khác: Giá từ 30.500 đồng - 300.000 đồng. Trường hợp mời nhân lực trong, ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ và khung giá nêu trên chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật.

Cũng theo Thông tư số 13/2023/TT-BYT,  khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu như sau: Loại 1 giường/phòng: Giá từ 180.000 đồng – 4.000.000 đồng; Loại 2 giường/phòng: Giá từ 150.000 đồng – 3.000.000 đồng; Loại 3 giường/phòng: Giá từ 150.000 đồng – 2.400.000 đồng; Loại 4 giường/phòng: Giá từ 150.000 đồng – 1.000.000 đồng. Khung giá trên chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế.

Đồng thời, Thông tư số 13/2023/TT-BYT cũng quy định rõ cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ theo yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng: Mỗi bác sỹ, chuyên gia khám, tư vấn tối đa 45 người/ngày làm việc 08 giờ; Một phòng điều trị theo yêu cầu tối đa 04 giường và phải bảo đảm diện tích sàn xây dựng/giường theo TCVN 4470: 2012…

Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Điều 5 Nghị định số 37/2023/NĐ-CP như sau:

- Trách nhiệm của Quỹ Hỗ trợ nông dân: Tuân thủ quy định tại Nghị định 37/2023/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Thực hiện các quy định về lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước đối với phần vốn ngân sách nhà nước tại Quỹ Hỗ trợ nông dân;  Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

- Quyền hạn của Quỹ Hỗ trợ nông dân: Tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Được lựa chọn các phương án vay vốn đáp ứng đủ điều kiện để cho vay theo quy định tại Nghị định 37/2023/NĐ-CP; Được tuyển chọn, bố trí, đào tạo và sử dụng lao động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các quy định của pháp luật có liên quan;  Được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin hoặc sử dụng nguồn lực của Quỹ Hỗ trợ nông dân nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và trái với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Được liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị, cá nhân có liên quan để vận động nguồn vốn hợp pháp tài trợ cho hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Nghị định số 37/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2023.

Hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi Nghị định số 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi 2017.

Cụ thể, Nghị định 40/2023/NĐ-CP sửa đổi nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại Điều 14 Nghị định 67/2018/NĐ-CP như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và công trình được cấp phép, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình thủy lợi, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, phù hợp với nguyên tắc sử dụng công trình đa mục tiêu, sử dụng tổng hợp đất đai, quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại Luật Thủy lợi, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Đối với nhiều hoạt động thuộc cùng một dự án do tổ chức, cá nhân đầu tư từ giai đoạn xây dựng công trình đến giai đoạn khai thác, sử dụng thuộc thẩm quyền cấp phép của một cơ quan thì cấp một giấy phép.

- Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa hoặc bổ sung hạng mục vào công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định chủ trương đầu tư thì không phải xin giấy phép.

Nghị định số 40/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 31/2023/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Theo đó, Thông tư số 31/2023/TT-BCA quy định mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến việc cấp, sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành áp dụng đối với công dân Việt Nam và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cụ thể, Thông tư số 31/2023/TT-BCA quy định có 4 mẫu hộ chiếu gồm: Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG); Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV); Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT); Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, trang bìa màu đen (mẫu HCPT-RG).

Theo quy định tại Thông tư số 31/2023/TT-BCA, quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu như sau: Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử; Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng; Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh;

Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm; 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng;

Thông tư số 31/2023/TT-BCA cũng quy định có 4 mẫu giấy thông hành: Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C); Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L); Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ); Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ). Quy cách kỹ thuật chung của giấy thông hành: Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên giấy thông hành; Toàn bộ nội dung in trong giấy thông hành được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả.

Thông tư số 31/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác