Tạo điều kiện tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động tiếp cận chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
Đăng ngày 14-06-2022 14:30

Ngày 2-6, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Thống nhất với ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chỉ đạo đối với UBND quận Liên Chiểu; đồng thời, yêu cầu UBND các quận, huyện nghiên cứu nội dung chỉ đạo đối với UBND quận Liên Chiểu để chủ động thực hiện ở địa phương, cụ thể:

Khẩn trương lập kế hoạch, phân công cụ thể; tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại khoản 10 Mục IV Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện chính sách hỗ tro tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều phương tiện, thông qua tất cả các kênh liên lạc, thông báo ngay đến từng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ và nhân dân trên địa bàn nắm rõ và thực hiện đúng về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; quy định thời hạn tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022; trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động; trong đó, lưu ý việc kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung kê khai; trách nhiệm của người dân trong việc xác nhận chủ nhà trọ; kế hoạch kiểm tra, xử lý sai phạm sau khi phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Song song đó, UBND các quận, huyện có trách nhiệm huy động, trưng tập lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường trực thuộc đảm bảo giải quyết nhanh chóng, hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và hỗ trợ đúng thời hạn. Có kế hoạch chi tiết, phân công, phân nhiệm, quy định rõ trách nhiệm từng cá nhân; đồng thời, có hình thức động viên, khen thưởng hoặc xem xét trách nhiệm phù hợp trong quá trình tổ chức triển khai chính sách này.

Tổ chức quán triệt đến các bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động tiếp cận chính sách; thực hiện nghiêm quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; tuyệt đối không yêu cầu bổ sung hồ sơ, thủ tục, xác nhận... ngoài biểu mẫu quy định; hồ sơ đến đâu, giải quyết dứt điểm, giải ngân đến đó, không chờ để dồn hồ sơ.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện phải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Liên đoàn Lao động, Công an, Bảo hiểm xã hội, Hội Doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức cùng cấp để tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn quận; thiết lập các kênh liên lạc nhằm thống kê, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định. Trong đó, đặc biệt lưu ý trách nhiệm phải thực hiện chi trả cho người lao động trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định pháp luật và bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động tối thiểu 5 năm. Lập kế hoạch kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh sau khi phê duyệt hỗ trợ; công khai kế hoạch đến người sử dụng lao động, người lao động và các bộ phận liên quan để biết; từ đó, chủ động thực hiện đúng quy định.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Tổng đài 1022 thành phố Đà Nẵng, các cơ quan báo chí và truyền thông đại chúng trên địa bàn thành phố để tích cực tuyên truyền về Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Kế hoạch số 93/KH-UBND, các văn bản có liên quan. Thiết lập đường dây báo cáo nhanh (hàng ngày) để kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan về tình hình tiếp nhận hồ két quả giải quyết và số tiền đã chi trả thực tế đến người lao động.

Đồng thời, có văn bản xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ngay một số vướng mắc bước đầu khi tổ chức triển khai thực hiện để được hướng dẫn sớm cho người dân thực hiện.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT