Tin tức sự kiện

  • Công an thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố an bình
  • Đoàn doanh nghiệp Úc tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng
  • Phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 6,7 triệu tấn
  • Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam – Lào tại Đà Nẵng
  • Đà Nẵng: Trong 10 năm phát hiện và xử lý 13 vụ tham nhũng
  • Triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020
  • Chuẩn bị đón tàu ngầm kilo mang tên Đà Nẵng
  • Quận ủy Cẩm Lệ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2016
  • Tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh