Tin tức sự kiện

  • Chấm dứt hoạt động của Công ty Viễn Nam tại hồ điều tiết 2ha và hồ Xuân Hoà A
  • Tôn vinh các doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông
  • Phát triển văn học nghệ thuật thành một nguồn lực nội sinh quan trọng của thành phố
  • Đề nghị sớm đầu tư bổ sung phòng học cho các trường trên địa bàn quận Liên Chiểu
  • Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi chính sách thuế
  • Ngân hàng Thế giới khảo sát hỗ trợ Đà Nẵng về quản lý tài chính công
  • Từ ngày 1-11: Xăng E5 Ron 92 sẽ thay thế xăng Mogas 92 tại Đà Nẵng
  • Từ ngày 1-11: Xăng E5 Ron 92 sẽ thay thế xăng Mogas 92 tại Đà Nẵng
  • 14 đến 16-11: Liên hoan phim Nhật Bản 2014 tại Đà Nẵng
  • In sách giới thiệu "100 doanh nghiệp tiêu biểu TP Đà Nẵng năm 2014"