Tin tức sự kiện

  • Chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2021 Đăng ngày 08-12-2021 08:13
  • Các tỉnh, thành miền Trung góp ý kiến Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW Đăng ngày 07-12-2021 17:56
  • Nguồn lực về đất đai được phát huy đầy đủ, trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đăng ngày 07-12-2021 15:34
  • Tập huấn nâng nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm chuyển đổi số cho lãnh đạo Đăng ngày 07-12-2021 15:34
  • Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi Đăng ngày 07-12-2021 15:33
  • Từ ngày 8/12 - 10/12: Triển khai lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát COVID-19 Đăng ngày 07-12-2021 15:33
  • Người dân an tâm hơn khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Đăng ngày 07-12-2021 08:31
  • Kiểm tra, xử phạt trường hợp vi phạm phòng chống dịch, yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện 5K Đăng ngày 07-12-2021 08:31
  • Quận Cẩm Lệ triển khai Chương trình giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người dân Đăng ngày 06-12-2021 16:42
  • Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nhằm tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Đăng ngày 06-12-2021 16:23