Cải cách hành chính

  • Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2016 Đăng ngày 31-05-2017 08:22
  • Sơn Trà tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
  • Hòa Vang ra quân tuyên truyền cải cách hành chính
  • Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH TP đạt Giải Nhất Chung kết Cuộc thi Công chức, viên chức, người lao động TP Đà Nẵng với cải cách hành chính
  • Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính
  • Thanh niên và lãnh đạo quận Liên Chiểu đối thoại về công tác cải cách hành chính
  • Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
  • Hoà Vang hướng đến nền hành chính vì nhân dân phục vụ
  • Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
  • Thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT tại Đà Nẵng