Quy định mới mức trợ cấp hàng tháng đối với hộ nghèo và người mắc bệnh hiểm nghèo
UBND thành phố vừa có quyết định phê duyệt mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hộ nghèo không còn sức lao động và người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hỗ trợ hàng tháng đối với một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (CHCĐBKK) còn sức lao động (nhóm 1,2); hộ nghèo không còn sức lao động giai đoạn 2016 – 2020; người mắc bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ cụ thể:
Hỗ trợ thêm mức 300.000 đồng/người/tháng đối với các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 và Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010.

Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng đối với người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người ốm đau thường xuyên nhưng chưa đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 và Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010.

Đối với những đối tượng thuộc hộ nghèo CHCĐBKK còn sức lao động (nhóm 1,2)  giai đoạn 2013 - 2015 đã thoát nghèo năm 2014, 2015 nhưng không nằm trong danh sách hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 thì vẫn được tiếp tục hưởng theo quyết định này cho đủ 02 năm sau khi thoát nghèo.

Đối với những đối tượng thuộc hộ nghèo CHCĐBKK còn sức  lao động (nhóm 1,2) giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục hưởng 02 năm sau khi thoát nghèo và chỉ áp dụng khi Đề án giảm nghèo còn hiệu lực.

Trợ cấp xã hội hàng tháng với mức 500.000 đồng/người/tháng, cho người thuộc hộ nghèo bị bệnh ung thư, suy thận mãn tính chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định.  Đồng thời được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền mai táng phí khi từ trần theo mức như đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp tại cộng đồng theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố. Chính sách này sẽ được tiếp tục hưởng 02 năm sau khi thoát nghèo.

Đối với những người bị bệnh ung thư, suy thận mãn thuộc hộ nghèo giai đoạn 2013 - 2015 đang hưởng chính sách trợ giúp theo Quyết định số 874/QĐ-UB ngày 28/01/2013 đã thoát nghèo năm 2014, 2015 nhưng không nằm trong danh sách hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 thì vẫn được tiếp tục hưởng theo quyết định này cho đủ 02 năm sau khi thoát nghèo.

Đối với những đối tượng đã giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng mắc bệnh hiểm nghèo thì không được giải quyết chế độ người ốm đau thường xuyên nữa.

Thành phố hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được xem như người nghèo không còn sức lao động.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT