Chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024
Đăng ngày 03-04-2024 15:30, Lượt xem: 79

Ngày 01-4, UBND thành phố ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố và các hồ chứa thủy điện thượng nguồn tỉnh Quảng Nam, tình hình dự báo thời tiết, thủy văn, nguồn nước của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi triển khai các giải pháp chống hạn, chủ động đối phó với tình hình thiếu nguồn nước tưới trong năm 2024.

Đối với công tác quản lý, sử dụng nguồn nước, các đơn vị quản lý, khai thác công trình tăng cường kiểm tra kênh mương đồng ruộng, kiểm tra lượng nước lãng phí từ các kênh tiêu của từng khu tưới để điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm nước. 

Đồng thời, tổ chức lấy nước đúng phiên và xử lý kịp thời những sự cố; kiểm tra các ao nuôi cá, phân phối nước thích hợp và ưu tiên cho tưới lúa; tu bổ, đắp kín các đập thời vụ, đập ngăn kênh tiêu trong khu tưới, khắc phục rò rỉ nước kênh mương và đồng ruộng; tổ chức đắp các đập tạm trên các mương tiêu để lấy nước tưới cho các diện tích thấp, sử dụng nước tiết kiệm; tổ chức rà soát cụ thể nguồn nước để xậy dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, cân đối nguồn nước để bảo đảm cung cấp nước đến cuối vụ Hè Thu 2024.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện biện pháp có hiệu quả, kiết kiệm ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí chống hạn khi có đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện phương án; tuyên truyền nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những vùng thiếu nước tưới, hạn chế không để diện tích bị mất trắng do khô hạn.

KHÁNH NHI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác