Thực hiện chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-04-2024 10:21, Lượt xem: 30

Ngày 30-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 666/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu chung Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 tại thành phố nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, vận động về dân số nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Mục tiêu cụ thể, truyền thông nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp để huy động sự tham gia và cam kết với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, phân bố dân cư hợp lý, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Hằng năm, 100% cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp được cung cấp thông tin về dân số và phát triển; tiếp tục kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và đầu tư nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con”, góp phần duy trì mức sinh thay thế; trong đó chú trọng vận động và tư vấn nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự ủng hộ và tích cực thực hiện của mọi người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng, nam, nữ ở độ tuổi sinh đẻ.

Đến năm 2025, 90% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con; quyền và trách nhiệm trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt; hệ lụy của mức sinh thấp; lợi ích của việc lựa chọn và thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động, duy trì vững chắc mức sinh thay thế và đạt 95% vào năm 2030.

Truyền thông, vận động và tư vấn nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thành phố về lợi ích của việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị và quyền bình đăng của trẻ em gái và không thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi.

Đến năm 2025, có 90% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ông bà, cha mẹ được cung cấp thông tin và hiểu được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh và đạt 95% vào năm 2030.

Đến năm 2025, có 95% cán bộ và nhân viên y tế, cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và đạt 100% vào năm 2030.

Đến năm 2025, có 95% các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện việc giáo dục giới tỉnh, bình đẳng giới, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thông qua việc sinh hoạt ngoại khóa, tích hợp nội dung này vào môn học cùng với các hoạt động giáo dục.

Đến năm 2025, có 95% các cơ quan truyền thông đại chúng ở địa phương thường xuyên tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; giá trị của trẻ em gái, vị thế của phụ nữ, bình đẳng giới và đạt 100% vào năm 2030.

Đến năm 2025, có 90% vị thành niên, thanh niên, nam, nữ sắp kết hôn được cung cấp đầy đủ kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi và đạt 95% vào năm 2030.

Truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người đân về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Đến năm 2025, có 90% nam, nữ thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin và hiểu rõ về lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khí kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đạt 95% vào năm 2030.

Đến năm 2025, có 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về lợi ích của tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh và đạt 95% vào năm 2030.

Truyền thông, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, kỹ năng thực hành của vị thành niên, thanh niên; đề cao vai trò, trách nhiệm và giá trị của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn.

Đến năm 2025, có 85% trẻ em vị thành niên, thanh niên được cung cấp, cập nhật kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình như: các biện pháp tránh thai, tác hại của quan hệ tình dục trước hôn nhân, tác hại của phá thai, mang thai ngoài ý muốn... và đạt 95% vào năm 2030.

Truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về ứng phó với già hóa dân số; tạo môi trường đồng thuận và tích cực tham gia của toàn xã hội vào phong trào hỗ trợ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người cao tuổi trong cộng đồng. Đến năm 2025, có 80% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi được cung cấp kiến thức về các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, biết cách tự xử lý bước đầu một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; kiến thức về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập phù hợp, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ và đạt 85% vào năm 2030.

UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; làm đầu mối phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động do Bộ Y tế triển khai tại thành phố Đà Nẵng. Chủ động thực hiện công tác truyền thông chính sách; chủ trì cung cấp thông tin các hoạt động liên quan công tác dân số cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch hằng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan lồng ghép các chỉ tiêu về dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan tổ chức tập huấn các nội dung về giới, giới tính, dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, giảng viên và tổ chức giảng dạy nội dung này cho học sinh, sinh viên; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tư vẫn cho học sinh trong nhà trường.

Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan tổ chức tập huấn các nội dung về giới, giới tính, dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giảng viên và tổ chức giảng dạy nội dung này cho sinh viên.

UBND các quận, huyện triển khai Kế hoạch cụ thể tại địa phương; đưa mục tiêu, chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận, huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch hằng năm theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Ban Đại diện Người cao tuổi thành phố và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cho cán bộ hội, hội viên, đoàn viên và cộng đồng. UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động truyền thông dân số đến các đơn vị trực thuộc, các nhóm đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực được quản lý và báo cáo kết quả (trước ngày 15/12 hàng năm) về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác