Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 13
Đăng ngày 31-03-2024 06:58, Lượt xem: 45

Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1) tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà;  Công nhận 25 sản phẩm OCOP của 15 chủ thể đạt chuẩn 04 sao cấp thành phố; Tiếp nhận chương trình Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2024-2026 do Tổ chức Catalyste+ tài trợ; Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 25-3 đến 30-3-2024.

Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1) tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà

Ngày 26-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND về Phê duyệt chủ trương dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Quang Trung (cơ sở 1) tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2024-2026.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: Tháo dỡ các hạng mục công trình cấp 4 đã xuống cấp gồm: căng tin, hàng lang nối 01 tầng; xây mới Khối nhà với quy mô 03 tầng: Tầng 1 làm sảnh đa năng; tầng 2 bố trí 03 phòng học và kho; tầng 3 bố trí bếp ăn đạt chuẩn và kho;

Cải tạo lại công năng một nửa tầng 1 và khối số 1B để bố trí sân đa năng; Cải tạo công năng khu bếp cấp 4 hiện trạng thành nhà kho; cải tạo hệ thống mái các khối nhà hiện trạng; Xây mới sân bóng đá mini tại khu vực phía sau khuôn viên trường; Lắp đặt các trang thiết bị.

Công nhận 25 sản phẩm OCOP của 15 chủ thể đạt chuẩn 04 sao cấp thành phố

Ngày 25-3, UBND thành phố ban hành Quyết định 578/QĐ-UBND về Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Theo đó, công nhận 25 sản phẩm OCOP của 15 chủ thể đạt chuẩn 04 sao cấp thành phố; đồng thời thống nhất đề xuất Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia đánh giá, công nhận sản phẩm đạt chuẩn 05 sao đối với sản phẩm là Bánh dừa nướng mè TOPCOCO của Công ty TNHH Mỹ Phương Food.

Kết quả đánh giá, phân hạng có giá trị trong 03 năm kể từ ngày ký Quyết định và được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

Tiếp nhận chương trình Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2024-2026 do Tổ chức Catalyste+ tài trợ

Ngày 28-3, UBND thành phố ban hành Quyết định 615/QĐ-UBND về Phê duyệt tiếp nhận chương trình Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2024-2026 do Tổ chức Catalyste+ tài trợ với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; Thời gian thực hiện từ ngày được phê duyệt đến ngày 2-3-2026.

Mục tiêu của chương trình nhằm ỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm; hoặc hỗ trợ, tư vấn, cố vấn trực tiếp tại từng doanh nghiệp do các chuyên gia nước ngoài thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp phát triển bền vững, có tính định hướng tại địa phương.

Từ đó, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội” và các mục tiêu kinh tế - xã hội của những năm tiếp theo sau đó.

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố

Ngày 22-3, UBND thành phố có Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thường xuyên hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025.

Theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ tại địa bàn quản lý; Định kỳ, tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Đặc biệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ các công trình xây dựng theo phân cấp quản lý, trong đó lưu ý các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình xây dựng dân sinh, các nhà thầu tư nhân không có pháp nhân, sử dụng lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ được giao về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác