Tiếp nhận chương trình Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2024-2026 do Tổ chức Catalyste+ tài trợ
Đăng ngày 30-03-2024 06:58, Lượt xem: 21

Ngày 28-3, UBND thành phố ban hành Quyết định 615/QĐ-UBND về Phê duyệt tiếp nhận chương trình Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2024-2026 do Tổ chức Catalyste+ tài trợ với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng, thực hiện từ ngày được phê duyệt đến 2-3-2026.

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm; hoặc hỗ trợ, tư vấn, cố vấn trực tiếp tại từng doanh nghiệp do các chuyên gia nước ngoài thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp phát triển bền vững, có tính định hướng tại địa phương.

Kết quả chủ yếu của chương trình hướng đến góp phần thực hiện chính sách của thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội” và các mục tiêu kinh tế - xã hội của những năm tiếp theo sau đó.

UBND thành phố giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai chương trình đúng mục đích; thực hiện đúng nội dung được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ của chương trình và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác