Mời chào giá các dịch vụ tư vấn đấu thầu năm 2024
Đăng ngày 26-03-2024 11:28, Lượt xem: 252

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá Gói thầu Tư vấn đấu thầu để thực hiện công việc tư vấn trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Số hoá tài liệu lưu trữ năm 2024 có giá gói thầu là 475.113.600 đồng.

(Xem chi tiết thông tin, nội dung yêu cầu báo giá và Mẫu báo giá tại File đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác