Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024
Đăng ngày 26-03-2024 11:00, Lượt xem: 31

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-SKHCN ngày 20/3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2024 với các yêu cầu (Xem chi tiết tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác