Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 26-03-2024 07:54, Lượt xem: 44

Ngày 22-3, UBND thành phố có Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, nhất là TNLĐ xảy ra tại các công trình xây dựng, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, người lao động và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thường xuyên hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025.

Theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; trong đó, thực hiện tốt việc phân tích, dự bảo, cập nhật kịp thời tình hình ATVSLĐ, TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; tham mưu Hội đồng ATVSLĐ thành phố đánh giá kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ hằng năm, tổ chức đối thoại chính sách pháp luật về ATVSLĐ; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên về công tác ATVSLĐ thành lập Tổ tư vấn chính sách về ATVSLĐ, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia về ATVSLĐ làm công tác tư vấn chính sách, phân tích đánh giá phục vụ công tác quản lý ATVSLĐ trên địa bàn; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức tôn vinh người làm công tác ATVSLĐ theo chế độ chuyên trách và bán chuyên trách tiêu biểu xuất sắc tại doanh nghiệp, bằng hình thức xã hội hóa (không sử dụng ngân sách) nhằm tôn vinh, nhân rộng các sáng kiến, mô hình hoạt động ATVSLĐ hiệu quả tại doanh nghiệp, cơ sở.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm, trong đó chú trọng tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở, doanh nghiệp, người lao động, tạo đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) và người dân toàn thành phố về công tác ATVSLĐ, các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ...

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng như xây dựng, khai thác khoảng sản, khai thác đã, cơ khí, dệt, may, da giày, điện, điện tử, chế biến gỗ, hóa chất...; chủ động, phối hợp với Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các địa phương trong công tác điều tra TNLĐ chết người và TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn thành phố, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc điều tra TNLĐ, để kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa TNLĐ tái diễn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là các công trình xây dựng có tầng hầm, công trình xây dựng cao tầng có lắp đặt, sử dụng thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng quy định về ATLĐ tại các công trình xây dựng theo quy định pháp luật; tuyên truyền, hướng dẫn triên khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật vê ATLĐ trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phô theo quy định của Luật Xây dựng.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại công trình xây dựng theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng và nhà thầu thi công các công trình xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng các công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

Sở Công Thương tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ trong lĩnh vực ngành quản lý như: xăng dầu, an toàn điện, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng, cơ khí, luyện kim và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn.... Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; cơ sở chiết nạp, kinh doanh khí hóa lỏng; cơ sở kinh doanh xăng dầu; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện an toàn lạo động tại các công trình xây dựng cầu đường, các công trình giao thông trọng điểm thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình; kiểm tra, đăng kiểm chặt chẽ các phương tiện vận tải theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là các phương tiện hoạt động đường thủy.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyên, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách công tác y tế lao động về chuyên môn, kỹ thuật thực hiện các quy định về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở lao động thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng ngừa các yếu tố có hại, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức các hoạt động chăm sóc và năng cao sức khoẻ cho NLĐ, công tác báo cáo y tế lao động. Triển khai tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động trên địa bàn, trong đó tập trung vào các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nông dân và thành viên hợp tác xã nông nghiệp nắm rõ quy trình, nguyên tắc vận hành an toàn đổi với máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp; biện pháp ATVSLĐ trong sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thức ăn, chế phẩm sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra hướng dẫn công tác an toàn lao động trong sử dụng máy móc, thiết bị, sử dụng điện sản xuất nông nghiệp và trong các làng nghề.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành để thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng căn cứ Điều 71 Luật an toàn, vệ sinh lao động, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý; chủ động lập danh sách các doanh nghiệp đề đề xuất thanh tra, kiểm tra; phôi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo vê hoạt động ATVSLĐ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tăng cường quản lý đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; chủ động phối hợp với chính quyền, NSDLĐ thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho ngươi lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" thiết thực, hiệu quả.

Hội Nông dân thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm việc ở lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; triển khai các mô hình cải thiện điều kiện làm việc trong lĩnh vực quản lý ngành; phong trào nông dân sản xuất kinh doanh bảo đảm ATVSLĐ; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ tại địa bàn quản lý; hằng năm, bố trí nguồn lực để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATVSLĐ; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATVSLĐ cho đối tượng người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương.

Định kỳ, tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ như: Sàn biểu diễn di động; các thiết bị trò chơi: tàu lượn, đu quay, máng trượt mang theo người lên cao từ 2m trở lên...; xe nâng hàng; xe nâng người tự hành..., tời tay...; thang máy các loại thường lắp đặt trong các nhà hàng, cơ sở kinh doanh; các thiết bị chịu áp lực phục vụ bơm, vá, rửa, sửa chữa xe, hàn cắt kim loại; cần trục; cầu trục; công trục, bán cổng trục; pa lăng điện, pa lăng kéo tay...

Đặc biệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ các công trình xây dựng theo phân cấp quản lý, trong đó lưu ý các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình xây dựng dân sinh, các nhà thầu tư nhân không có pháp nhân, sử dụng lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng, Liên minh Hợp tác xã thành phố chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; Các đơn vị, doanh nghiệp, NSDLĐ trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về ATVSLĐ; trong đó tập trung các nội dung cụ thể sau:

Phân công, bố trí người có đầy đủ chuyên môn, năng lực làm công tác ATVSLĐ chuyên trách hoặc bán chuyên trách; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng theo quy định; thực hiện việc kiểm định các máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trước khi đưa vào sử dụng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ và có biện pháp kiểm tra, giám sát buộc NLĐ sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện trang bị bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

Bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của NLĐ theo quy định. Thực hiện quản lý, chăm sóc và khám sức khỏẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, sơ cấp cứu TNLĐ; quan trắc môi trường lao động, đảm bảo điều kiện lao động, chế độ cho NLĐ làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

Tăng cường công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ để phát hiện những thiếu sót và có biện pháp chân chỉnh kịp thời; thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhỡ NLĐ nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra TNLĐ và các biện pháp ngăn ngừa; thực hiện khai báo sử dụng thiết bị kiểm định theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Chú trọng thực hiện công tác thống kê, báo cáo, khai báo kịp thời đối với những trường hợp xảy ra TNLĐ chết người, TNLĐ làm bị thương nặng từ hai người trở lên thì có trách nhiệm báo với cơ quan Công an quận, huyện (nơi xảy ra tai nạn) và Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác