Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kỳ 2019-2023
Đăng ngày 04-03-2024 15:16, Lượt xem: 96

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng  ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kỳ 2019-2023.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT