Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014 (PAR INDEX 2014)
Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là đơn vị dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014 với tổng số điểm là 92.54. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng giữ vững được thứ hạng theo đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 (PAR INDEX 2014) do Bộ Nội vụ tổ chức sáng hôm nay (4/9) tại Hà Nội.

PAR INDEX (Public Administration Reform Index – Chỉ số Cải cách hành chính) là một công cụ quản lý quan trọng giúp theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực gồm cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Thông qua đó giúp các cơ quan, nhà hoạch định chính sách giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cũng như các tác động đối việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tê – xã hội.

Năm 2012 là năm đầu tiên Bộ Nội vụ triển khai việc xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đối với PAR INDEX 2014, ngày 14/01/2015, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương có chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số cải cách hành chính. Kết quả bước đầu đó, xuất phát tư nhiều nguyên nhân, trong đó có hiệu quả từ việc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thường xuyên hệ thống chỉ số theo dõi, đánh giá về cải cách hành chính.

Chính quyền thành phố xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài. Thực hiện tốt nhiệm vụ này không chỉ đóng góp cho sự phát triển chung mà trên hết, đó là hướng đến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

VÕ CÔNG CHÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác