5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW: GRDP thành phố ước tăng bình quân 3,48%/năm
Đăng ngày 08-12-2023 19:08, Lượt xem: 64

Qua 05 năm (2019-2023) thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật trong đó: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố được nâng cao; kinh tế thành phố có sự phát triển khởi sắc, đạt được nhiều kết quả khả quan; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được duy trì thực hiện tốt.

Đây là thông tin do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra vào sáng 8-12.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố được nâng cao

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đi vào chiều sâu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố được nâng cao. Thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, mở rộng và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong sinh hoạt cấp ủy.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định...

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 6-7-2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, chất lượng với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Qua đó, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm chung trong toàn Đảng bộ thành phố và các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc.


Quang cảnh Hội nghị

Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc được thực hiện quyết liệt, nhiều vụ án dư luận quan tâm đã được xét xử kịp thời.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng luôn được quan tâm. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát và tuân thủ Quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc theo đúng thẩm quyền.

Công tác dân vận và hoạt động Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới và chất lượng được nâng cao, có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, “việc gì có lợi cho dân thì làm”, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Giai đoạn 2019-2023: GRDP thành phố ước tăng bình quân 3,48%/năm

Trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, kinh tế thành phố có sự phát triển khởi sắc, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, vận dụng linh hoạt và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm của thành phố với mục tiêu “bảo vệ sức khoẻ và an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”; kịp thời chỉ đạo việc thực hiện “mục tiêu kép”, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, khôi phục các hoạt động kinh tế -xã hội trong giai đoạn từ 2020-2022. 

Ngay sau khi dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, Thành ủy đã khẩn trương chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đồng thời tập trung phối hợp thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư.

Nhờ đó, Đà Nẵng được ghi nhận là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh. Tăng trưởng kinh tế có sự khởi sắc và bứt phá đạt 13,2% vào cuối năm 2022 trước khi chậm lại trong năm 2023 theo đà suy giảm chung của cả nước và thế giới.

Giai đoạn 2019-2023, GRDP thành phố ước tăng bình quân 3,48%/năm, trong đó giai đoạn 2021-2023 ước tăng bình quân 6,33%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Đây là mức tăng khá trong bối cảnh thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức chưa được tháo gỡ, xử lý triệt để.

Khu vực dịch vụ và ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành năm 2023 ước đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,14 lần so với năm 2019.


Khu vực dịch vụ và ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố

Hoạt động vận tải, dịch vụ logistics phát triển khá, giai đoạn 2019-2023, doanh thu ngành logistics ước tăng 9,1%/năm; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước tăng 8,3%/năm. Hoạt động xuất, nhập khẩu khôi phục tích cực và đạt tăng trưởng tốt sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2019-2023 ước tăng bình quân 7,0%/năm.. 

Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng, chú trọng phát triển công nghiệp có công nghệ cao, quan tâm đổi mới công nghệ. Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin từng bước khẳng định là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá cho sự phát triển thành phố.

Hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông có bước phát triển mạnh, tổng doanh thu toàn ngành giai đoạn 2019-2023 ước tăng 6,0%/năm; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước tăng 13,3%/năm, góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP thành phố lên hơn 19,7%. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố đã hình thành và từng bước phát triển. Thành phố đạt nhiều giải thưởng trên lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao phục vụ cho đô thị, du lịch.

Duy trì thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; duy trì thực hiện có hiệu quả Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được đảm bảo.

Công tác bảo quản, tu bổ, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử luôn được quan tâm, nhất là việc kịp thời bố trí kinh phí đầu tư một số công trình, thiết chế văn hóa với quy mô lớn như dự án Cải tạo cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ; Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn….


Công tác bảo quản, tu bổ, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử luôn được quan tâm

Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao với nhiều đổi mới trong công tác quản lý, dạy và học. Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024 (công lập và ngoài công lập)... Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đã xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh cho 07 Trung tâm Y tế quận, huyện và 56 Trạm Y tế phường, xã; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2022 đạt 97,5%, cao hơn 10,2% so với tỷ lệ chung của cả nước.

Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn được duy trì triển khai thực hiện tốt, đặc biệt, thành phố đã tập trung hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2020-2022 khoảng 1.200 tỷ đồng.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT